Acest site necesita cookie-uri pentru a oferi toate caracteristicile sale. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor noastre - Afla mai multe - De acord

Condiții generale

1.  

1.1

1.2

1.3

1.4


2.  

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5


3.  

3.1

3.2
3.3

3.4


3.5

3.6

3.7


3.8


3.9

3.10

4.  

4.1
4.24.3


4.4

4.5

4.6


4.7


4.84.9

4.10
4.11
4.12

5. 
 
5.1
5.2

5.3


6.  

6.1

6.2

6.3
6.4
6.5
6.6


6.7

6.8
6.9

6.10

6.11


7.   

7.1

7.2

7.37.4


7.5

7.6
7.77.87.9
7.10
                             


8.  

8.1


8.2

8.3
9.  

9.1


9.2


9.3

9.4

Generalităţi 

Condiţiile generale de vânzare şi livrare definite, în continuare, se aplică pentru toate produsele,
accesoriile şi serviciile vândute de SC PARCON FREIWALD SRL către clienţi.
Prin lansarea comenzii, toţi clienţii confirmă cunoaşterea condiţiilor noastre generale de vânzare şi
livrare şi le acceptă.
Condiţiile generale de vânzare şi livrare împreună cu condiţiile speciale ale clientului specificate în
confirmarea comenzii, constituie întreaga înţelegere între vânzător şi client.
Aceste condiţii prevalează tuturor condiţiilor vânzare şi livrare, alte înţelegeri fiind considerate
valide numai dacă sunt precizate în scris de către noi.

Preţuri

Produsele se furnizează la preţurile în vigoare la data facturării, respectiv, livrării.
Preţurile produselor pot varia în funcţie de cantitate, gama sau grupa de produse.
Preţul nu conţine T.V.A. si pentru comenzi sub 50 Euro se percepe o taxa de adminisratie de 5 Euro.
Preţul este franco depozit SC PARCON FREIWALD SRL Tg-Mureş.
Preţurile sunt nete, taxele şi costurile de transport, împachetare şi ambalare, asigurare, stocare, manipulare şi alte
activităţi fiind suportate de client.

Modalităţi de plată

Plata se face cu ramburs (bilet la ordin sau CEC) la firma de transport sau expediţie. Alte condiþii
de plată trebuiesc negociate de la caz la caz şi sunt valabile numai dacă au fost confirmate în scris.
Toate condiţiile legate de termenele şi modalităţile de plată sunt precizate în ofertă.
Pentru orice comandă emisă de către Client şi acceptată de vânzător, preţul va fi exprimat în EURO
şi plătit în RON. Cursul de schimb este cursul BNR din ziua facturării.
În caz de întârziere la plata preţului, vânzătorul va putea pretinde Clientului plata unor penalităţi de
întârziere 0,1 % pe zi, calculate asupra sumelor exigibile. În plus, vânzătorul îşi rezervă dreptul de a
suspenda executarea propriilor obligaţii până în momentul achitării integrale a sumelor datorate.
Clientul va fi obligat să plătească fără o notificare prealabilă, diferenţa de curs EURO / RON, în
cazul neachitării la termen a facturilor scadente.
Dacă recuperarea creanţelor noastre se face pe calea exercitării unor proceduri judiciare sau
extrajudiciare, suma reclamată se va majora cu 10%.
Vânzătorul îşi rezervă dreptul să compenseze datoriile Clientului şi să folosească plăţi ale acestuia
pentru facturile neachitate de mai mult de 30 de zile, plus dobânzi sau penalizări, în următoarea
ordine: costuri, dobândă / penalizări, suma datorată.
Clientul nu va avea dreptul să refuze plăţile sau compensările. În eventualitatea întârzierilor la
plată, Clientul nu va putea dispune în vreun fel de bunurile livrate (vânzarea acestora sau o altă
utilizare).
Dispoziţiile de mai sus se vor aplica fără a aduce atingere daunelor şi despăgubirilor pe care
Vânzătorul le va putea pretinde de la Client.
Întârzierea plăţilor sau execuţiei oricărei obligaţii a Clientului, constatarea insolvabilităţii sau lipsa
de credibilitate a Clientului, dă dreptul Vânzătorului să anuleze înţelegerea sau contractul fără
acordul Clientului. Acest lucru va influenţa toate plăţile pe care Clientul trebuie să le efectueze,
chiar dacă la acel moment nu sunt scadenţe. Aceste sume se vor plăti imediat fără o notificare
prealabilă a Vânzătorului.

Ofertare

Toate ofertele firmei SC PARCON FREIWALD SRL se întocmesc în scris.
Ofertele, raportat la întregul cuprins al acestora, nu angajează nici o răspundere sau vreo
obligaţie în sarcina SC PARCON FREIWALD SRL, ci reprezintă doar simple invitaţii scrise către
clienţii nostri, în vederea dezvoltării unor relaţii comerciale şi încheierii unor contracte de
vânzare-cumpărare.
În urma acceptării de către client a unei oferte prezentată conform pct. 4.1.,  SC PARCON FREIWALD SRL 
poate onora sau nu comanda respectivă, în funcţie de limita stocului existent sau a situaţiei
actuale existente şi în baza invitaţiei contractuale sau comenzii partenerului/ Clientului.
Orice comandă este valabilă numai dacă este confirmată în scris de SC PARCON FREIWALD SRL , prin
fax, e-mail sau poştă.
În cazul în care SC PARCON FREIWALD SRL  nu răspunde la o comandă dată de client şi nu o confirmă
în scris, atunci se consideră că respectiva comandă nu este acceptată.
Orice informaţie din partea SC PARCON FREIWALD SRL este valabilă şi poate produce efecte juridice
numai dacă a fost transmisă pe e-mail sau provine dintr-un înscris semnat de un angajat care are
drept de semnatură din partea firmei / departamentului comercial.
Pentru informaţiile furnizate de angajaţi, în altă modalitate decât cea specificată la pct. 4.5., nu ne
asumăm nici o responsabilitate. Astfel de informaţii sunt pur orientative şi nu reprezintă o bază
juridică pentru eventuale daune sau regrese.
Eventualele greşeli, nereguli, date incorecte din comanda clientului, pot fi remediate de acesta
doar până la data acceptării comenzii de către SC PARCON FREIWALD SRL, în caz contrar, clientul va
răspunde de orice greşeli sau nereguli, potrivit dispoziţiilor legale care reglementează
răspunderea contractuală sau delictuală.
Oferta va cuprinde următoarele:
- descrierea produsului
- cantitatea
- preţul, fără T.V.A.
- modalitatea de plată
- termenul de livrare.
Orice ofertă de preţ are un termen de valabilitate de 21 (douăzeci şi una) zile.
Dacă oferta noastră este acceptată de dumneavoastră, puteţi transmite comanda fermă prin fax sau e-mail.
Pentru orice nelămurire, vă rugăm să ne contactaţi pentru rezolvarea lor, prin fax, e-mail sau telefonic.

Comanda

Comanda este valabilă numai dacă este confirmată în scris de către SC PARCON FREIWALD SRL.
În cazul în care livrarea se face fără această confirmare scrisă, factura poate fi, de asemenea,
considerată ca şi confirmare a comenzii.
În cazul renunţării la comandă din motive independente de vânzător, clientul se obligă să
plătească cu titlu de daune-interese, contravaloarea mărfii comandate.

Livrare. Termene de livrare

Livrarea produselor se face din depozitul SC PARCON FREIWALD SRL  Tg-Mures, în conformitate cuINCOTERMS 2000
şi instrucţiunile vânzătorului.
Livrările cu greutate de până la 50 kg se fac prin mesagerie, cele ce depăşesc 50 kg se fac prin expediţie.
La cererea clientului, livrarea se face în condiţiile convenite cu acesta.
Transportul se face pe cheltuiala beneficiarului.
Beneficiarul are dreptul de a alege firma de transport sau de expediţie.
Transferul riscurilor de la vânzător la cumpărător se face la livrarea bunurilor.
Nepreluarea la termen a produselor comandate de client, dă drept vânzătorului de a stoca
bunurile, pe riscul şi cheltuiala clientului, cu notificarea diponibilităţii în orice moment a
bunurilor şi de a factura contravaloarea acestora.
Termenele de livrare prevăzute în oferte sunt informative, afară de cazul în care vânzătorul a
acceptat în mod expres termene de livrare ferme.
Termenele de livrare nu sunt obligatorii şi eventualele întârzieri nu dau dreptul clientului să
pretindă daune rezultate din aceste întârzieri. În caz de întârziere la livrare, clientul poate să
anuleze comanda dar nu în timpul/după procesul de fabricare, ci numai după acordarea unei
perioade de graţie rezonabilă vânzătorului de a remedia întârzierea si numai dupã ce s-a trimis
Vânzãtorului o notã oficialã cu aceste plângeri.
SC PARCON FREIWALD SRL este exoneratã de plin drept de orice obligaþie referitoare la termenele de
livrare în caz de producere a unui caz de fortã majora, asa cum este definitã de lege.
Termenul de livrare se acordã în mod discretionar, fãrã nici un angajament din partea
vânzãtorului.
SC PARCON FREIWALD SRL îsi rezervã dreptul de a livra numai o parte din bunuri si de a retrage de la livrare
obligatii / produse în situatia unui caz fortuit sau cand produsele sunt imposibil de procurat.

Reclamatii. Responsabilitate

Marfa comandatã si livratã corespunzãtor nu poate fi returnatã numai cu acordul în scris de la SC PARCON FREIWALD SRL.
SC PARCON FREIWALD SRL nu îsi asuma responsabilitatea pentru produsele care au fost identificate
gresit de cãtre client si comandate ferm de acesta.
SC PARCON FREIWALD SRL  nu îsi asumã responsabilitatea pentru folosirea improprie a produselor, nerespectarea
instrucþiunilor de utilizare a acestora si nu oferã garanþie în cazurile de mai jos:
- modificãri sau interventii asupra produselor;
- defecte apãrute ca urmare a instalãrii, utilizãrii, întretinerii neadecvate sau neconforme cu
   instructiunile vânzãtorului, cu destinatia produselor sau cu regulile meseriei;
- defecte cauzate de conditii necorespunzãtoare de depozitare sau transport;
- defecte apãrute ca urmare a neglijentei în exploatare si supraveghere a produselor;
- cauze de fortã majorã.
Recomandãm clientilor sã studieze prospectul înainte de utilizarea produselor, sã respecte toate
instructiunile oferite de vânzãtor privind folosirea, conservarea si exploatarea la parametrii
normali a produselor si sa efectueze propriile teste inainte de folosirea produselor.
Clientul va purta întreaga raspundere pentru folosirea produselor în conditii neadecvate sau
pentru alte aplicatii în afara celor recomandate de noi.
Nu putem accepta reclamatii referitoare la produsele furnizate atunci când nu cunoastem
conditiile în care beneficiarul a aplicat produsul si nici dacã au fost respectate sau nu
instructiunile de folosire. Noi preluam numai garanþia pentru calitatea superioarã si constantã a
produselor si rãspundem pentru calitatea produselor livrate, în termenele de garantie sau
valabilitate.
Viciile ascunse ale produselor se constatã de cãtre cumpãrãtor în maxim 5 (cinci) zile
calendaristice de la receptionarea acestora. Înlocuirea bunurilor se face numai în cazul în care
acestea sunt inutilizabile datoritã defectelor de constructie care determinã imposibilitatea de
utilizare. În cazul în care dupa 5 zile de la receptie clientul nu a formulat obiectiuni în scris,
marfa se considerã acceptatã.
Orice instructiune tehnicã de folosire datã de vânzãtor înainte sau în timpul utilizãrii produselor,
verbal sau în scris sau din experientã, este considerat un act de bunã credintã si nu prezintã o
garantie fermã a vânzãtorului. Acest fapt nu scuteste clientul de obligatia de a testa marfa în ce
priveste compatibilitatea sau utilizarea acesteia.
Folosirea si procesarea produselor este preluatã numai cu riscul clientului.
Impunem o taxã de manipulare de 15% din valoarea netã a bunurilor returnate (în cazul în care
livrarea cãtre client s-a facut cu cel mult 7 (sapte) zile calendaristice înainte de obiectia fãcutã de
client).

Confidentialitate

Clientul va considera toate informatiile primite de la vânzãtor sau terte persoane însãrcinate de
acesta în legãturã cu executarea comenzii, strict confidentiale si le va utiliza exclusiv pentru
îndeplinirea obligatiilor contractuale.
Clientul va fi rãspunzãtor pentru orice încãlcare a obligatiei de confidentialitate de cãtre personalul sau
si în consecintã nu va afecta vânzãtorul. Aceastã dispozitie se aplicã si tertilor însãrcinati de client.
Tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, încorporate în produse, cât si toate drepturile de
proprietate industrialã si intelectualã referitoare la produse, rãmân proprietatea exclusiva
SC PARCON FREIWALD SRL clientul are doar dreptul de utilizare a produselor.


Clauze finale

Modificarea prevederilor Conditiilor de vânzare si livrare SC PARCON FREIWALD SRL, chiar dacã sunt
solicitate în comanda clientului ori în alte documente incluzând documentele de transport, vor fi
considerate valabile numai dupã acceptul în scris al SC PARCON FREIWALD SRL.
În cazul încãlcãrii prevederilor contractuale si ale conditiilor generale de vânzare, vânzãtorul
este îndreptãtit sã desfiinteze contractul, în tot sau în parte, fãrã acordarea unei perioade de
gratie, fãrã altã formalitate sau interventia instantei de judecatã.
Dreptul vânzãtorului de a solicita despãgubiri pentru neîndeplinirea obligaþiilor de cãtre Client nu
va fi afectat de aceastã încetare a contractului.
Toate litigiile ce rezultã din derularea raporturilor comerciale dintre pãrti se solutioneazã pe cale
amiabilã, sau de cãtre instantele judecãtoresti competente din Tg-Mures.